Z przyjemnością informujemy, że aż trzy zespoły dotarły do ścisłego
finału tegorocznej edycji Olimpiady Zwolnieni z Teorii!!!

Zespół SEEDit’ w składzie:
Jakub Gołos
Kacper Zagański
Piotr Kopacz
Milena Kruszyńska
Alicja Ziółek

zdobył tytuł Laureata oraz nagrodę Brązowego Wilka.

Natomiast tytuł Finalisty uzyskały ekipy:

Zespół Współczulni
Martyna Kaźmierska
Wiktoria Sas
Weronika Seliga
Wiktoria Zubel

Zespół Planszówki dla Młodej Główki
Barbara Świtek
Iga Oleszczuk

Gratulujemy sukcesów i wytrwałości w wielomiesięcznych i wieloetapowych
zmaganiach oraz zdobytych międzynarodowych certyfikatów .

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie „ Zielone Podwórka” realizowanym  we współpracy  ze  szkołami z Grecji, Hiszpanii i Włoch.

Czas trwania projektu:     1.11.2022 – 31.10. 2024

Temat:      Przygotowanie i stworzenie ogródków permakulturowych we własnej szkole.

Cel projektu:  Poznanie zasad projektowania i funkcjonowania ogródków permakulturowych oraz ich wpływu na  otoczenie. Uczniowie wezmą udział w zajęciach na temat znaczenia roślin i owadów w założeniach permakultury, zajęciach „zero waste” oraz zajęciach promujących recykling.

Język projektu: angielski

Korzyści : Dzięki mobilności wszyscy uczestnicy poszerzą  swoją wiedzę na temat działań proekologicznych, permakultury a także lokalnej roślinności, wzmocnią swoją świadomość ekologiczną i poczucie odpowiedzialności za środowisko, rozwiną swoje kompetencje językowe, zdobędą doświadczenie związane z pracą w zespole międzynarodowym         

Działania:  wizyty robocze uczniów wraz z opiekunami w szkołach partnerskich i praca nad tematami poszczególnych wizyt ( „Hotele dla owadów w naszych ogródkach”, „Recycling i planowanie – rozwój permakultury”, „Bądźmy Eco na co dzień- nawet ze „szkodnikami”, „Działania lokalne – szkolne ogródki permakulturowe). Owocem tych spotkań  będzie wydanie w języku angielskim przewodnika „Green schoolyards. Permaculture in the city.” )

Mobilności:  Na każde spotkanie w szkole partnerskiej wyjeżdża 6 uczniów  oraz 2 nauczycieli. W spotkaniu w Warszawie udział biorą wszyscy zakwalifikowani uczniowie.  Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest finansowany w ramach unijnego programu Erasmus + .

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE „ZIELONE PODWÓRKA” 

ZESPÓŁ PROJEKTU: Aneta Sierakowska -koordynator projektu, Halina Działecka-Bednarz, Magdalena Pomagalska, Renata Tarkowska, Beata Biedrzycka, Elżbieta Grądzka