Zapraszamy do udziału w nowym projekcie „ Zielone Podwórka” realizowanym  we współpracy  ze  szkołami z Grecji, Hiszpanii i Włoch.

Czas trwania projektu:     1.11.2022 – 31.10. 2024

Temat:      Przygotowanie i stworzenie ogródków permakulturowych we własnej szkole.

Cel projektu:  Poznanie zasad projektowania i funkcjonowania ogródków permakulturowych oraz ich wpływu na  otoczenie. Uczniowie wezmą udział w zajęciach na temat znaczenia roślin i owadów w założeniach permakultury, zajęciach „zero waste” oraz zajęciach promujących recykling.

Język projektu: angielski

Korzyści : Dzięki mobilności wszyscy uczestnicy poszerzą  swoją wiedzę na temat działań proekologicznych, permakultury a także lokalnej roślinności, wzmocnią swoją świadomość ekologiczną i poczucie odpowiedzialności za środowisko, rozwiną swoje kompetencje językowe, zdobędą doświadczenie związane z pracą w zespole międzynarodowym         

Działania:  wizyty robocze uczniów wraz z opiekunami w szkołach partnerskich i praca nad tematami poszczególnych wizyt ( „Hotele dla owadów w naszych ogródkach”, „Recycling i planowanie – rozwój permakultury”, „Bądźmy Eco na co dzień- nawet ze „szkodnikami”, „Działania lokalne – szkolne ogródki permakulturowe). Owocem tych spotkań  będzie wydanie w języku angielskim przewodnika „Green schoolyards. Permaculture in the city.” )

Mobilności:  Na każde spotkanie w szkole partnerskiej wyjeżdża 6 uczniów  oraz 2 nauczycieli. W spotkaniu w Warszawie udział biorą wszyscy zakwalifikowani uczniowie.  Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest finansowany w ramach unijnego programu Erasmus + .

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE „ZIELONE PODWÓRKA” 

ZESPÓŁ PROJEKTU: Aneta Sierakowska -koordynator projektu, Halina Działecka-Bednarz, Magdalena Pomagalska, Renata Tarkowska, Beata Biedrzycka, Elżbieta Grądzka

W dniu 1 grudnia 2022r. nasza uczennica Natalia Jakóbik była na uroczystości wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Natalia! Jesteśmy dumni z Ciebie.Serdecznie gratulujemy wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów.

LXXVIII LO z każdym rokiem staje się bardziej międzynarodowe. Nasi nauczyciele i uczniowie uczestniczą w licznych projektach Erasmus, PO WER i eTwinning ale również dzielimy się naszymi doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami z innymi.

W dniach 20 – 24 listopada br. mieliśmy przyjemność gościć troje nauczycieli: E. Mancuso, P. Lipani i G. Parisi z współpracującej z nami szkoły z Palermo Liceo delle Scienze Umane, Linguistico – Economico Sociale G. A. De Cosmi. Oto ich wrażenia z tygodnia spędzonego w Warszawie

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej goście wyjechali pełni pozytywnych wrażeń, z bagażem cennych inspiracji, które planują upowszechnić w liceum G. A. De Cosmi.

Aneta Sierakowska

lider zespołu ds. współpracy i projektów międzynarodowych

Szanowni Państwo,

w dniu 31 października 2022 roku (poniedziałek), w związku z zaplanowanymi pracami techniczno-konserwacyjnymi,

szkoła będzie nieczynna.