W dniach 25- 29 października 2021 prof. Krzysztof Twardowski oraz prof. Krzysztof Gałecki- nauczyciele Wychowania Fizycznego, uczestniczą  w kursie Group Fitness Trends in Schools  organizowanym przez firmę szkoleniową Stando Ltd. w Nikozji, na Cyprze.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu Erasmus+,  KA1 „Mobilność edukacyjna”, program „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Nowy uczeń – nowy ja – nowa szkoła – rozwój kompetencji kluczowych i implementacja aktywizujących, zorientowanych na ucznia, metod nauczania w LXXVIII LO w Warszawie ( 2019-1-PL01-KA101-062428).

Zdobyte doświadczenia i kompetencje, bez wątpienia, staną się inspiracją do prowadzenia jeszcze ciekawszych, jeszcze bardziej innowacyjnych i zgodnych z najświeższymi trendami zajęć WF w naszej szkole.

Text

Description automatically generated with low confidence