W tej zakładce znajdują się terminy rad pedagogicznych. *Terminy mogą ulec zmianie
Terminy rad pedagogicznych:

8.01.2019 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
15.01.2019 Podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej za I sem. roku szk. 2018/2019
16.04.2019 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej w klasach III
17.06.2019 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
24.06.2019 Podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2018/2019