Inspektor Ochrony Danych Osobowych

LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego  im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Warszawie

Kamila Rudzińska
e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  • Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  • Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781).
  • Zarządzenie nr 9/2023 Dyrektora LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Warszawie z dnia 17 października 2023 r w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.