Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Liceum Ogólnokształcącego nr LXXVIII im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Warszawie

Ernest Ziemiński
e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

 

  1. Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  3. Zarządzenie nr 3/2017/2018 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr LXXVIII im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Warszawie z dnia 28.07.2018 r w sprawie wyznaczenia  Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVIII im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Warszawie.