1. Signal Iduna

Do zakupu ubezpieczenia wystarczy kliknąć w specjalny link:

https://kochamtodbam.pl/kup-ubezpieczenie/nnw-szkolne?_ref=US22585

wypełnić dane osobowe i opłacić składkę.

Kod  US22585 uprawnia Klienta do otrzymania 10 % zniżki przy zakupie ubezpieczenia.

  1. NNW Allianz – opcja 1:

– cena 109 zł

– NNW – 20 000 PLN

– pobyt w szpitalu w wyniku wypadku 100 zł/dzień maks. 180 dni

– organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku pobytu

– ubezpieczonego Dziecka w szpitalu w wyniku wypadku 100 zł/ dzień maks 14 dni

– organizacja i pokrycie kosztów korepetycji lub organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dla

Ubezpieczonego Dziecka 1 000 PLN

– wstrząsienie mózgu w wyniku wypadku 750 PLN

– pogryzienie Ubezpieczonego dziecka przez psa 750 PLN

– śmierć rodzica w skutek wypadku – 10 000 PLN
– świadczene assistance – pomoc w chorobie*

Do zawarcia ubezpieczenia w powyższym wariancie proszę o podanie następujących danych:

– imię, nazwisko i pesel dziecka/ci

– imię, nazwisko,adres, telefon, e-mail Ubezpieczającego (rodzica/opiekuna prawnego).

Wtedy wystawię polisę.

  1. NNW Allianz opcja 2:

Można samodzielnie wejść na stronę:

http://www.strefannw.pl

i wybrać wariant, wpisując kod zniżkowy 009558.

Dla porównania na tej stronie wariant na 20 000 zł (nie zawiera pobytu w szpitalu NNW) – kosztuje 68,39 zł, lub szersze warianty:

– na 50 000 zł z pobytem w szpitalu NNW za 213,29 zł lub

– na 100 000 zł z pobytem w szpitalu NNW, z organizacją i pokryciem kosztów operacji ortopedycznych i plastycznych związanych z wypadkiem za 404,09 zł.