PZU – Szczegóły poniżej

1. na stronie :     www.moje.pzu.pl
      należy wybrać PZU NNW Szkolne
     na pytanie : 
Czy osoby zgłaszane do ubezpieczenia są już objęte inną umową PZU NNW Szkolne, należy zaznaczyć NIE

     wybieramy rodzaj szkoły 
     podajemy liczbę osób i kod promocyjny : hTbuBF
     wybieramy wariant ubezpieczenia
     podajemy dane rodzica, dziecka oraz zgody marketingowe
     dokonujemy płatności online
     polisa zawarta

2. lub bezpośrednio u agenta :
    Iwona Urbanowska   tel. 506 122 197
    iurbanowska@agentpzu.pl