W dniach 14- 18.03 br siedmioro nauczycieli naszego liceum  realizuje mobilność typu job shadowing w liceum Institut Banus w Cerdanyola del Vallès (Barcelona) w ramach
projektu Erasmus+,  KA1 „Mobilność edukacyjna”, program „Mobilność kadry edukacji szkolnej”
Nowy uczeń – nowy ja – nowa szkoła – rozwój kompetencji kluczowych i implementacja aktywizujących, zorientowanych na ucznia, metod nauczania w LXXVIII LO w Warszawie

Celem wyjazdu jest obserwacja różnych ciekawych warsztatów pracy pedagogicznej w zakresie
takich przedmiotów jak : chemia, biologia, informatyka, języki obce, wychowanie fizyczne, doradztwo
zawodowe, wymiana doświadczeń w zakresie organizacji pracy szkoły, współpracy ze społecznością lokalną i międzynarodową, czerpanie inspiracji jak i nauka aktywizujących,  innowacyjnych metod i form pracy z młodzieżą.