Klasy pierwsze w roku szkolnym 2023/2024

1Ah – turystyczna 

rozszerzenia: geografia, historia, język angielski

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, j. angielski

drugi język: j. hiszpański

1An – turystyczna

rozszerzenia: geografia, historia, język angielski

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, j. angielski

drugi język: j. niemiecki

1B – ekonomiczna

rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia,  j. angielski

drugi język: język niemiecki

 

1C – przyrodnicza

rozszerzenia : biologia, chemia, język angielski

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, biologia, j. angielski

drugi język – język niemiecki

1Dh – lingwistyczna

Rozszerzenia: język angielski , język hiszpański, język polski

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, j. angielski, geografia

* drugi język obcy kontynuacja

 

1Dn – lingwistyczna

Rozszerzenia: język angielski, język niemiecki, język polski

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, j. angielski, geografia

* drugi język obcy kontynuacja

1E – medialna

rozszerzenia: język polski, historia, język angielski

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, j. angielski

drugi język: j. hiszpański

1F – dwujęzyczna

rozszerzenia: j. angielski, historia, geografia

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia,  j. angielski

drugi język: j. hiszpański

1G – techniczna

rozszerzenia: matematyka, fizyka, język angielski

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyka, j. angielski

drugi język: j. niemiecki

1H – prawnicza

rozszerzenia: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, j. angielski

drugi język: j. hiszpański