W dniach 11- 15.04 br panie dyrektor Magdalena Lipińska, wicedyrektor Justyna Krawczyk oraz pedagog Aneta Dudziak uczestniczyły w szkoleniu ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity w Weronie, w ramach projektu Erasmus+,  KA1 „Mobilność edukacyjna”, program „Mobilność kadry edukacji szkolnej”
Nowy uczeń – nowy ja – nowa szkoła – rozwój kompetencji kluczowych i implementacja aktywizujących, zorientowanych na ucznia, metod nauczania w LXXVIII LO w Warszawie

Celem wyjazdu było poznanie, a następnie wdrożenie w naszym liceum, najnowszych metod i narzędzi wspierających motywację i zaangażowanie uczniów, efektywne ocenianie, udzielanie informacji zwrotnej, wspierających współpracę, dialog i kreatywność.