PRZEWODNICZĄCY

VICE-PRZEWODNICZĄCA

RZECZNIK

Michał NOWAKOWSKI (kl.III D) Karolina BOGUCKA (KL. IIIB)

Emilia KUBIAK (kl.IIIC)

Konrad Rynkiewicz

(KL. IIEp)

Opiekunką samorządu uczniowskiego jest Pani: Katarzyna Bitel