Grupa hiszpańska klasy lingwistycznej 2fg współpracowała od listopada 2020 r. do czerwca 2021 ze szkołami z Portugalii, Włoch i Hiszpanii w ramach projektu eTwinning „Colores de Hispanidad”. Prace uczniów dotyczyły portali społecznościowych i influencerów w krajach hiszpańskojęzycznych. Zabawiliśmy się również w booktuberów, prezentując dorobek hiszpańskich autorów.

Celem projektu było:

– pogłębianie i rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka hiszpańskiego, zwłaszcza na poziomie interakcji ustnej i pisemnej;

– docenianie nauki innych języków jako środka komunikacji między uczniami z różnych krajów, uświadomienie sobie jej znaczenia i przydatności w życiu codziennym;

– poznanie kultury krajów innych niż ich własne;

– przyswoić sobie pojęcia takie jak „Netykieta” i stać się bardziej biegłym w ICT;

– nawiązać kontakty z uczniami w tym samym wieku z innych krajów, umacniając w ten sposób wartości takie jak współpraca i wzajemna pomoc.

Narzędzia cyfrowe, z których korzystaliśmy to:

● Do komunikacji: eTwinning live (spotkania online – Adobe Connect), Twinspace, twinspace chat; osobisty / oficjalny e-mail, portale społecznościowe, Whatsapp, Telegram, Zoom;

● Do wspólnej pracy nad zadaniami: Padlet, Google Slides, Google Docs; Google Maps; Canva, Genial.ly, Quizizz;

● Do oceny – Quizizz; Google Forms;

● Do rozpowszechniania – Genial.ly, sieci społecznościowe.

Szkoły biorące udział:  https://padlet.com/silviamfassuncao/hispanidad

Tutaj znajdziemy rezultat nazej współpracy: https://view.genial.ly/60abb7266152820dd44f25de/horizontal-infographic-maps-colores-de-hispanidad

  Opiekunem szkolnym projektu był pan Grzegorz Borucki.

Korzystając ze słonecznej czerwcowej pogody uczniowie klas 2DG i 2EG uczyli się przyrody w formie zajęć terenowych. Cykl lekcji Rośliny wokół nas przygotowany przez ks. Michała pozwolił znaleźć odpowiedzi na różne botaniczne zagadki, m.in. które chwasty są jadalne? jak rozmnażają się drzewa? jakie sposoby rozsiewania nasion mają pospolite rośliny? Młodzież poznawała gatunki rosnące na szkolnym terenie oraz liczne ciekawostki historyczne, medyczne i kulturowe z nimi związane.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na reżim sanitarny i związane z tym zalecenia informujemy, że zakończenie roku szkolnego w LXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej odbędzie się w następujących godzinach:

9:00 – klasy pierwsze

10:00 – klasy drugie po szkole podstawowej

11:00 – klasy drugie po gimnazjum

Witamy w nowym ogrodzie sensorycznym w LXXVIII Liceum Ogólnokształcącym

Przebywanie w pobudzającym zmysły ogrodzie sensorycznym odstresowuje  i  pomaga wyciszyć emocje, dając chwilę wytchnienia. Pozwala również młodemu  człowiekowi cieszyć się światem i  otaczającą przyrodą. Dlatego w „Tygodniu ulgi” ogród był chętnie wykorzystywany przez wychowawców na zajęcia integracyjne z  młodzieżą, która wróciła do szkoły po długotrwałej nieobecności  spowodowanej przez pandemię.

Zdaniem specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, powrót do szkół to dla dzieci z jednej strony radość, z drugiej zaś lęk związany z koniecznością ponownego nawiązania relacji z nauczycielami i sprostania ich wymaganiom. By zaradzić tym problemem Instytut Psychologii UJ organizuje „Tydzień ulgi”

LXXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej przystąpiło do projektu „Tydzień ulgi” organizowanego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Młodzieżową Radę Bemowa. Oznacza to, że między 17 a 24 maja uczniowie naszej szkoły nie muszą obawiać się odpytywania, sprawdzianów i kartkówek, będzie to tydzień bez ocen, chwila oddechu od wymagań i presji.  

Aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli, a także na nowo odnaleźć się w społeczności uczniowskiej, na terenie szkoły odbędą się zajęcia reintegracyjne. Szczegółowy harmonogram zajęć przekazany zostanie przez dziennik elektroniczny.

Link do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTIxZGU0MzctMGU4My00M2MwLWI4OGMtZGU3NzAyMjA0MjJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226659aeb-d076-42dd-820b-e678622bb3ea%22%2c%22Oid%22%3a%226337168c-f442-403d-b637-70759479f665%22%7d

Po spotkaniu głównym zapraszamy do pokoi tematycznych

Pokój humanistyczny

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNkNjJhY2ItZDc3Ni00MzhjLTg5MWQtMzI5ZWFiZmYyZDNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226659aeb-d076-42dd-820b-e678622bb3ea%22%2c%22Oid%22%3a%22a6bf49de-134b-47cb-b55d-d1718bde018d%22%7d

Pokój językowy

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI2MDUwNzEtODlmMS00MDQ2LWI5ZTMtYjgzYTI5MjE4ZWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226659aeb-d076-42dd-820b-e678622bb3ea%22%2c%22Oid%22%3a%22c39d7524-0d43-465b-a4c5-fdd5df4a5a2c%22%7d

Pokój przyrodniczy

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZiOWI2NDQtZmUxYS00OTBhLWEwMGQtMzhhNjI0ZTQ1ZjRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226659aeb-d076-42dd-820b-e678622bb3ea%22%2c%22Oid%22%3a%221a7fcd19-223f-4576-9705-bdbf02f0ccba%22%7d

Pokój matematyczny

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGZkOGZmMjEtMGQ4MS00NjFjLWFjYTMtMDc3MGNkZDU0MmRh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252226659aeb-d076-42dd-820b-e678622bb3ea%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c0e73257-177f-426b-bad7-63dda8a8b425%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3fd5b1b6-3b55-4c9d-8804-5960d07c3858&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Pokój sportowy

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZmNGU2MzYtZGQ3NC00ODM4LThhZTktN2UzNzliYWJjMDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226659aeb-d076-42dd-820b-e678622bb3ea%22%2c%22Oid%22%3a%220e08576e-ab60-4b5c-9c11-00d5d3b207c2%22%7d

Pokój przedstawicieli uczniów

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFiZGZjOGUtMmUwNy00ZmU5LWFmMzUtZDBjOTU5MWM5MTM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226659aeb-d076-42dd-820b-e678622bb3ea%22%2c%22Oid%22%3a%22ecf709e2-cf27-4dcc-8340-c53e94bc7d04%22%7d