Zapraszamy do udziału w nowym projekcie „ Zielone Podwórka” realizowanym  we współpracy  ze  szkołami z Grecji, Hiszpanii i Włoch.

Czas trwania projektu:     1.11.2022 – 31.10. 2024

Temat:      Przygotowanie i stworzenie ogródków permakulturowych we własnej szkole.

Cel projektu:  Poznanie zasad projektowania i funkcjonowania ogródków permakulturowych oraz ich wpływu na  otoczenie. Uczniowie wezmą udział w zajęciach na temat znaczenia roślin i owadów w założeniach permakultury, zajęciach „zero waste” oraz zajęciach promujących recykling.

Język projektu: angielski

Korzyści : Dzięki mobilności wszyscy uczestnicy poszerzą  swoją wiedzę na temat działań proekologicznych, permakultury a także lokalnej roślinności, wzmocnią swoją świadomość ekologiczną i poczucie odpowiedzialności za środowisko, rozwiną swoje kompetencje językowe, zdobędą doświadczenie związane z pracą w zespole międzynarodowym         

Działania:  wizyty robocze uczniów wraz z opiekunami w szkołach partnerskich i praca nad tematami poszczególnych wizyt ( „Hotele dla owadów w naszych ogródkach”, „Recycling i planowanie – rozwój permakultury”, „Bądźmy Eco na co dzień- nawet ze „szkodnikami”, „Działania lokalne – szkolne ogródki permakulturowe). Owocem tych spotkań  będzie wydanie w języku angielskim przewodnika „Green schoolyards. Permaculture in the city.” )

Mobilności:  Na każde spotkanie w szkole partnerskiej wyjeżdża 6 uczniów  oraz 2 nauczycieli. W spotkaniu w Warszawie udział biorą wszyscy zakwalifikowani uczniowie.  Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest finansowany w ramach unijnego programu Erasmus + .

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE „ZIELONE PODWÓRKA” 

ZESPÓŁ PROJEKTU: Aneta Sierakowska -koordynator projektu, Halina Działecka-Bednarz, Magdalena Pomagalska, Renata Tarkowska, Beata Biedrzycka, Elżbieta Grądzka

Szanowni Państwo,

w dniu 31 października 2022 roku (poniedziałek), w związku z zaplanowanymi pracami techniczno-konserwacyjnymi,

szkoła będzie nieczynna.

Rozpoczęliśmy zbiórkę plastikowych nakrętek dla Stasi. Chłopiec jest wyjątkowy, ponieważ urodził się bez rąk. Radzi sobie świetnie: zajmuje się sportem, rysuje, wykonuje różne prace domowe, podróżuje i odkrywa świat. Potrzebuje wsparcia z naszej strony, aby mógł się rozwijać i leczyć. Każda plastikowy korek, to symboliczny gest skierowany w kierunku Stasia. Jeśli możesz i chcesz pomóc dołącz do zbiórki nakrętek, które możesz wrzucić do czerwonego metalowego serca znajdującego się na terenie szkoły. Razem można wiele !!!

Szanowni Państwo,

w dniu 06.09.2022r. (wtorek) o godz. 17:30 odbędą się zebrania z  rodzicami.

Zapraszamy serdecznie Państwa na pierwsze spotkanie z wychowawcami w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Rodziców klas pierwszych przed spotkaniem z wychowawcą zapraszamy  na krótkie spotkanie z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej.

W dniach 29-30 sierpnia 2022r., w związku z trwającymi pracami remontowymi szkoła będzie zamknięta. W tych dniach nie będzie możliwości wejścia do budynku szkoły.