Kierownik gospodarczy

  1. Reszczyńska Katarzyna

Sekretarz

  1. Zimny Anna

Inspektor ds. pracowniczych

  1. Chaber Bogumiła

Administator sieci szkolnej

  1. Woźny Tomasz