SZKOLNA RADA RODZICÓW

NUMER KONTA:

59 1020 4900 0000 8802 3244 0300

 

Bank PKO BP w Warszawie

Tytuł wpłat: Rada Rodziców/Imię i Nazwisko dziecka /Klasa*

*Bez prawidłowego opisu nie możemy zidentyfikować czyja to wpłata.

 

Wpłat można dokonywać:

 1. Na konto Rady Rodziców
 2. Przed zebraniami- jeżeli Rada Rodziców zbiera pieniądze na parterze przy stoliku w zależności od sytuacji
 3. U przewodniczących poszczególnych klas / wychowawców

Sugerowana wpłata 150 zł. na rok.

UWAGA KONKURS dla KLAS!

Klasa, która wpłaci największą sumę w trakcie roku szkolnego otrzyma 20 % wartości tych wpłat na swoje cele klasowe.

Zachęcamy do konkurowania.

W roku 2019/2020 wygrała klasa – obecnie 2CP2 Gratulujemy!!!

 

Obecny Skład Szkolnej Rady Rodziców do czasu wyboru nowego składu:

 1. Przewodniczący –                 Krzysztof Matysiak     1E
 2. Z-ca Przewodniczącej         Jarosław Błasiński –    1 AN
 3. Skarbnik –                                 Marek Bartkowiak –     2CP1
 4. Członek Rady –                        Bogdan Janicki –         2 BG
 5. Członek Rady –                        Anna Dylińska            1 E
 6. Członek Rady –                        Patrycja Pieczara        2 DP
 7. Komisja Skrutacyjna –           Mariusz Cuper            1D
 8. Komisja Skrutacyjna –           Anna Wikło                 1 AH
Realizacja wydatków z budżetu Rady Rodziców                                 na rok 2019/2020
NA CO KWOTA
woda Eden                        400 zł
konkursy, turnieje, ligi,                        920 zł
uroczystości, kwiaty, ciasta, czekolada                        550 zł
ozdoby świąteczne choinka                     1 200 zł
druki rady rodziców KP, koszty bankowe                          60 zł
materiały edukacyjne na życzenie rodziców                        500 zł
wyposażenie szkoły potrzebne uczniom ( kanapy, siedziska, stoły krzesła itp..)                     7 500 zł
nagrody dla uczniów w ciągu roku                     3 700 zł
nagrody dla uczniów na koniec roku                     7 300 zł
imprezy szkolne: herbatka z Pawlikowską, kolędowanie, karaoke święta państwowe itp.                        700 zł
wydatki na sprzęt sportowy                     1 000 zł
RAZEM     23 830 zł
Plan wydatków z budżetu Rady Rodziców                                                     na rok 2020/2021
NA CO KWOTA
Woda 500 zł
konkursy, turnieje, ligi, zawody 2 000 zł
uroczystości, kwiaty, ciasta, czekolada 500 zł
gry do x-boxa kinect 500 zł
druki rady rodziców KP, koszty bankowe 50 zł
materiały edukacyjne na życzenie rodziców, nauczycieli 1 000 zł
zielone płuca szkoły – kwiaty na korytarz – doposażenie szkoły w rośliny aby było więcej tlenu w salach i na korytarzach 8 000 zł
wyposażenie szkoły potrzebne uczniom ( kanapy, siedziska, stoły krzesła itp..) 5 000 zł
nagrody dla uczniów w ciągu roku 5 000 zł
nagrody dla uczniów na koniec roku 8 000 zł
imprezy szkolne:  święto czekolady, herbatka z Pawlikowską, kolędowanie, karaoke, święta państwowe itp. – Zgodnie z Kalendarzem Imprez w Szkole 4 000 zł
wydatki na sprzęt sportowy 2 000 zł
nowa strona internetowa 2 000 zł
RAZEM       38 550 zł