Erasmus+

Miło nam poinformować, iż nasze Liceum realizuje kolejny już projekt w ramach programu Erasmus +, tym razem w ramach Akcji 1 – mobilność kadry edukacji szkolnej.

Projekt zatytułowany: ” Nowy uczeń – nowy ja – nowa szkoła – rozwój kompetencji kluczowych i implementacja aktywizujących, zorientowanych na ucznia, metod nauczania w LXXVIII LO w Warszawie” Projekt powstał w odpowiedzi na zidentyfikowane obszary wymagające usprawnienia.  

Czytaj dalej Erasmus+

„Rymcerze” w ramach ogólnopolskiego projektu profilaktycznego „Nie zmarnuj Sobie życia”

Dnia 16 stycznia 2020r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z grupą” Rymcerze” w ramach ogólnopolskiego projektu profilaktycznego ” Nie zmarnuj Sobie życia”. Celem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i przyczynom przestępczości oraz promowanie wśród młodzieży postaw asertywnych przed destrukcyjnymi zachowaniami.  Zadanie „Nie Zmarnuj Swojego Życia” jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Czytaj dalej „Rymcerze” w ramach ogólnopolskiego projektu profilaktycznego „Nie zmarnuj Sobie życia”

Europejski Program Edukacyjny „Nauka Bez Granic”

13.12.2019 klasa 1FP wzięła udział w warsztatach kultury i języka krajów anglosaskich pt. British Culture Through Pop Music zorganizowanych przez Europejski Program Edukacyjny „Nauka Bez Granic”.
Warsztaty poprowadził Brytyjczyk Mark, który w ciekawy i przystępny sposób przybliżył uczniom kulturę brytyjską przez pryzmat muzyki pop.

Czytaj dalej Europejski Program Edukacyjny „Nauka Bez Granic”

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

„Talent jest darem, ale wszyscy jesteśmy za niego odpowiedzialni, zwłaszcza szkoła, która powinna go odkryć.” Z radością informujemy, że nasz Uczeń Dawid Gaba z klasy 2b otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczania stypendium odbyła się się 27 listopada 2019 r.w Auli Wyższej Szkoły Menadżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów to uczeń z najwyższą średnią ocen w szkole. Gratulujemy Dawidowi i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj dalej Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Szlachetna Paczka

Kacper jest wolontariuszem naszej szkoły. Zdecydował się na szlachetny gest pomocy innym organizując „Szlachetną Paczkę” dla rodziny, która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Zdecydował się również na pomoc starszej pani, której ktoś odmówił pomocy w ostatniej chwili. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zorganizowali zbiórkę żywności wspomagając Kacpra w organizacji „Szlachetnej Paczki”.
Brawa dla wszystkich szlachetnych!!!