Akcja Zaczytani! Wielka Zbiórka Książek 2017

Oddaj książkę! Stwórz bibliotekę! Zainspiruj innych! Pod tym hasłem w dniach 24.04-21.05.2017r. nasza szkoła prowadziła zbiórkę książek dla podopiecznych warszawskich placówek leczniczych, włączając się wraz z innymi instytucjami w III Wielką Zbiórkę Książek dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w kilku miastach Polski zorganizowaną w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Zaczytani. Tegoroczna akcja została objęta Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Praw Pacjenta oraz Prezydentów Zaczytanych miast: Warszawy, Wrocławia, Poznania, Krakowa i Trójmiasta. Czytaj dalej Akcja Zaczytani! Wielka Zbiórka Książek 2017

Doświadczenia fizyczne z wahadłem Oberbecka [ZDJĘCIA]

Wahadło Oberbecka to bryła sztywna składająca się z równoramiennego krążka osadzonego na tuleji. Obciążniki na ramionach krzyżaka można przesuwać na dowolną odległość od osi obrotu, co wpływa na ruch obrotowy (zmniejsza lub zwiększa przyspieszenie). Na tulei są rowki, na które nawija się linkę z obciążnikiem.
Klasa 2B pod opieką pani Marty Michalickiej – Ipnarskiej wykonała dwa typy doświadczeń kątowych. Pierwsze doświadczenie obrazuje pierwszą zasadę dynamiki ruchu obrotowego. (Jeśli ÎŁM=0 to ω=const.) (ω – prędkość kątowa, ÎŁ – suma, M – moment siły). Ręką wprowadzamy ramiona krzyżaka w ruch obrotowy i widzimy, że ruch obrotowy jest jednostajny (oczywiście w krótkim okresie czasu, bo po jakimś czasie tarcie zwalnia ruch obrotowy). Czyli ma miejsce ruch obrotowy jednostajny ze stałą prędkością kątową (ω=const), bo suma momentów sił ciężkości względem osi obrotu poszczególnych obciążników na ramionach krzyżaka jest równa zeru (ÎŁM=0)
Drugie doświadczenie obrazuje II zasadę dynamiki ruchu obrotowego. Ramiona krzyżaka wprowadza w ruch ciężarek na lince spadający w dół. Stwierdzamy „na oko”, że obraca się ruchem przyspieszonym. Czyli obraca się ruchem obrotowym przyśpieszonym. Większy moment sił to większe przyśpieszenie, czyli M=IƐ gdzie :
Ɛ – przyspieszenie I – współczynnik zależny od masy obciążników i promienia
I -m1r1^2 + m2r2^2 +m3r3^2 +m4r4^2
Czytaj dalej Doświadczenia fizyczne z wahadłem Oberbecka [ZDJĘCIA]

Uroczyste pożegnanie uczniów klas III

28.04.2017 –  w dniu zakończenia roku szkolnego dla klas III – pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów naszego liceum.  Zanim wzruszeni uczniowie od swych wychowawców otrzymali świadectwa ukończenia szkoły,  po raz ostatni spotykając  się  ze sobą w klasach, najlepsi abiturienci, osoby wyróżniające się aktywną działalnością na rzecz szkoły  oraz odnoszące sukcesy sportowe zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami książkowymi. Życzymy połamania pióra na maturze oraz wielu sukcesów w dorosłym życiu! Czytaj dalej Uroczyste pożegnanie uczniów klas III

Dzień Przedsiębiorczości – edycja XIV

 26.04.2017  23-osobowa grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w 14 edycji programu DZIEŃ PRZESIĘBIORCZOŚCI. Jest to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy stawiają się do wybranych przez siebie firm i instytucji na jednodniowy staż. Wizyty te pomagają młodzieży zweryfikować wyobrażenia o pracy na konkretnym stanowisku oraz wpływa na dalszy wybór ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Koordynatorem Dnia przedsiębiorczości była pani Anna Romańczuk.

Spotkanie autorskie z Panią Mariolą Pryzwan

 24.04.2017  w poniedziałek w bibliotece szkolnej już po raz szósty odbyło się spotkanie uczniów klasy pierwszej z panią Mariolą Pryzwan – polonistką, publicystką, biografką, pracownikiem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie. Pani Mariola jest autorką wielu biografii literackich, m.in. Marii Dąbrowskiej, Władysława Broniewskiego, Haliny Poświatowskiej i patronki naszej szkoły Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. Współpracuje z naszą szkołą od wielu lat prowadząc spotkania literackie dla uczniów. Tematem spotkania było życie i twórczość patronki szkoły w publikacjach: „O Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. Wspomnienia i wiersze” oraz „Lilka. Wspomnienia o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”. Biografka w ciekawy i dowcipny sposób przybliżyła nam postać najwybitniejszej polskiej poetki dwudziestolecia międzywojennego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie oddziału IA i IB pod opieką pani Renaty Tarkowskiej i pana Marcina Podlewskiego. Czytaj dalej Spotkanie autorskie z Panią Mariolą Pryzwan

Znamy zwycięzców szkolnego konkursu „The Power of Reading”

21.04.17 odbył się szkolny konkurs czytelniczy w języku angielskim zorganizowany przez panie: Annę Rzeszutek oraz Renatę Tarkowską. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas: 1B, 1D, 2A oraz 2E,  którzy rozwiązując test składający się z pytań otwartych i zamkniętych, musieli wykazać się znajomością lektury pt. „ The Grapes of Wrath.”

Oto wyniki konkursu:

1 miejsce – Małgorzata Klimiuk z klasy 2A

2 miejsce-  Aleksandra Kozłowska z klasy 2A

3 miejsce – Paulina Borkowska z klasy 2A       

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom, którzy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez renomowane wydawnictwo językowe Pearson, serdecznie gratulujemy!

Piknik militarny z okazji Dnia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

20.04.2017 uczniowie klasy IIe pod opieką pani Małgorzaty Klimaczak uczestniczyli w pikniku militarnym z okazji „Dnia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich”, organizowanym przez Centralną Bibliotekę Wojskową. Młodzież obejrzała wystawę poświęconą „Polskim Wojskom Górskim” oraz filmy związane z historią i współczesnością Brygady Strzelców Podhalańskich. Ponadto zainteresowani mogli zapoznać się z wyposażeniem, uzbrojeniem i pojazdami wojskowymi tej formacji. Piknik umilała orkiestra wojskowa i żołnierski poczęstunek.

Klasa IIE w Parlamencie RP

19.04.2017 młodzież z klasy II e pod opieką pani Małgorzaty Klimczak zwiedzała Parlament RP, w tym salę sejmową. W trakcie zwiedzania uczniowie poznali historię kompleksu, w którym znajdują się budynki Sejmu i Senatu oraz hotelu poselskiego oraz obejrzeli wystawione w gablotach laski marszałkowskie.