Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – w drugim naborze w roku 2019. Temat projektu: Przewodnik licealisty ”Pokaż mi swój świat” w języku polskim, angielskim i hiszpańskim Projekt 78 LO został zatwierdzony do realizacji i uzyskał bardzo wysoką ocenę jakościową.

Założenia projektu i tematyka działań wpisują się w podstawę programową i stanowią motywację do międzynarodowej współpracy. We wniosku przedstawiono wykorzystanie różnych platform internetowych, które mają za zadanie bliższą współpracę pomiędzy rówieśnikami z dwóch krajów oraz rozwój zdolności językowych (angielski, hiszpański, polski) w trakcie trwania projektu. Projekt obejmuje współpracę zarówno na etapie przygotowania przed mobilnościami (2 mobilności, w każdej bierze udział 10 uczniów), w trakcie ich trwania (zajęcia w Hiszpanii) oraz po ich zakończeniu (stworzenie przewodnika licealisty w językach polskim, angielskim i hiszpańskim). Powyższe wskazuje na duże zaangażowanie w pokazanie młodzieży technologii informatycznych, które można wykorzystać na różne sposoby. Rozpoczęcie projektu i rekrutacja uczestników: od 16 marca 2020 (wymogi rekrutacyjne zostaną przedstawione w najbliższym czasie). Czas trwania projektu: 16.03.2020 – 15.03.2021 Ilość uczestników: 20 Koordynatorzy projektu: Ewa Krześniak i Aneta Sierakowska