Projekt ERASMUS+ „ZIELONE SZKOLNE PODWÓRKA. PERMAKULTURA W MIEŚCIE” jest już siódmym projektem realizowanym w naszym liceum przy wsparciu funduszy UE.
Tym razem, ramach współpracy ze szkołami średnimi z Grecji, Hiszpanii i Włoch, przez najbliższy rok, będziemy tworzyć ogródki permakulturowe, rozwijając zarazem kompetencje językowe.
Poznamy zasady permakultury oraz jej wpływ na otoczenie. Uczniowie, podczas międzynarodowych mobilności, wezmą udział w zajęciach na temat znaczenia roślin i owadów w założeniach permakultury, zajęciach „zero waste” oraz warsztatach promujących recykling i ekologiczny styl życia.
Owocem tych spotkań będzie wydanie w języku angielskim przewodnika „Green schoolyards. Permaculture in the city.”
Uczniowie, w trakcie realizacji projektu, będą mogli liczyć na wsparcie zespołu nauczycieli:, w składzie p. Aneta Sierakowska (koordynator projektu), p. Halina Działecka-Bednarz, p. Renata Tarkowska, p. Beata Biedrzycka oraz p. Elżbieta Grądzka.