Zagrożenia, katastrofy czy nagłe sytuacje awaryjne są nieodłącznym elementem życia każdego z nas. Wynikają ze skutków zmian klimatycznych, ale są także wynikiem działalności człowieka. Wspólnym mianownikiem tych zdarzeń jest silny stres, który w porę nieopanowany daje fatalne skutki.

19 października 2023r. odbyły się w naszym liceum warsztaty w ramach projektu Fundacji Gotowi.org
            Celem projektu jest zaangażowanie uczniów w sprawy związane z ograniczaniem skutków katastrof i redukcją ryzyka zagrożeń. Na Warsztatach Gotowości młodzież dowiedziała się, że na sytuacje awaryjne czy katastrofy można się przygotować, budując swoją odporność i pewność siebie. Uczyli się, jak się przygotować na zagrożenia, aby w chwili próby zamienić lęki i panikę na konkretne, natychmiastowe działania, dające ochronę dla siebie i bliskich.