Wszystkie dokumenty, za wyjątkiem oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można dostarczyć w formie podpisanych skanów elektronicznie poprzez przesłanie ich na adres: rekrutacja@pawlikowska.edu.pl.

W tytule wiadomości należy podać imię i nazwisko kandydata . Wszystkie istotne informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 znajdą Państwo w zakładce  DLA KANDYDATA.