POWER – regulamin rekrutacji

 

LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

otrzymało pozytywną ocenę wniosku złożonego w ramach projektu

Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – w drugim naborze w roku 2019

 

Temat projektu:

Przewodnik licealisty ”Pokaż mi swój świat” w języku polskim, angielskim i hiszpańskim

Założenia projektu:        Założenia projektu i tematyka działań wpisują się w podstawę programową i stanowią motywację do międzynarodowej współpracy. We wniosku przedstawiono wykorzystanie różnych platform internetowych, które mają za zadanie bliższą współpracę pomiędzy rówieśnikami z dwóch krajów oraz rozwój zdolności językowych (angielski, hiszpański, polski) w trakcie trwania projektu. Projekt obejmuje współpracę zarówno na etapie przygotowania przed mobilnościami (2 mobilności, w każdej bierze udział 10 uczniów), w trakcie ich trwania (zajęcia w Hiszpanii) oraz po ich zakończeniu (stworzenie przewodnika licealisty w językach polskim, angielskim i hiszpańskim). Powyższe wskazuje na duże zaangażowanie w pokazanie młodzieży technologii informatycznych, które można wykorzystać na różne sposoby.

 

Planowane efekty:         Stworzenie przewodnika licealisty „Pokaż mi swój świat”, promowanie wymiany uczniowskiej i budowanie otwartości na nowe kultury i tradycje, aktywizacja uczniów w proces nauki języków obcych, rozwijanie kompetencji kluczowych, cyfrowych.

 

Czas trwania projektu:                 20.04.2020 – 19.04.2021

Ilość uczestników:                         20

Wartość dofinansowania:          121 972,00 PLN

Koordynatorzy projektu:             Ewa Krześniak, Aneta Sierakowska