Młodzież 78 LO wyjechała na warsztaty językowe na Maltę. Znajomość języków to okno na świat, bardzo ważne, żeby uczyć się nie tylko w szkolnej ławce, ale również poznawać język życiu codziennym. Dziś dwudziestosześcio osobowa grupa nastolatków wraz z opiekunami jest trakcie warsztatów na Malcie uczą się posługiwać językiem nacodzień: gry terenowe, konwersacje, a także poruszanie się po mieście pozwala im poszerzać horyzonty i otwiera przed nimi nowe możliwości- nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą.