przelaje-34.10.2016 liczna grupa uczniów –  miłośników biegania pod opieką pana Krzysztofa Twardowskiego i Jarosława Lipskiego uczestniczyła w dorocznej imprezie sportowej, jaką są biegi przełajowe organizowane w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.