W roku szkolnym 2019/2020 nauczyciele języka angielskiego kontynuują pracę z programem InstaLing, który umożliwia uczniom zapamiętywanie i utrwalanie słownictwa. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie otrzymują raporty o systematyczności pracy ucznia i  jego postępach w nauce. Uczniowie we własnym tempie pracują na telefonie, tablecie bądź komputerze. Otrzymują ocenę za systematyczność oraz kartkówki sprawdzające poziom opanowania materiału.