Uczniowie naszej szkoły od lat uczestniczą w różnorodnych programach edukacyjnych wspieranych przez UE: Erasmus +, EPAS, Euroscola, Europejskim Dniu Języków, DiscoverEU.

Rok szkolny 2023/24 rozpoczęliśmy wizytą w centrum Europa Experience przy Biurze Parlamentu Europejskiego w Polsce. Była to doskonała okazja, aby poznać działalność Parlamentu Europejskiego w praktyce, dowiedzieć się jak Europejczycy współpracują, by rozwiązać najważniejsze problemy w UE. Nasi licealiści jako eurodeputowani w grze fabularnej, mieli możliwość podejmowania decyzji o tym, które ustawy i w jakiej formie zostaną uchwalone a jakie nie, ważąc interesy wyborców, lobbystów czy reprezentowanych ugrupowań. Doświadczyli jak wygląda proces decyzyjny w UE, jak współpracują Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada UE, jak uchwalane jest prawo, wprowadzane są tzw. poprawki, zanim zostanie przyjęta lub odrzucona ostateczna wersja aktu prawnego. Jednocześnie rozwijali różnorodne kompetencje: negocjacji z innymi grupami politycznymi, krytycznego myślenia, poszukiwania informacji, argumentacji, wystąpień publicznych, aby finalnie głosować nad uzgodnionymi wersjami dwóch dyrektyw: dotyczącej solidarności wodnej oraz identyfikacji osób. Oto jak z zadaniem radziła sobie klasa 3 dh: