Warsztaty z biotechnologii w BIO – CENTRUM EDUKACJI NAUKOWEJ

20.02.2018 uczniowie klas biologiczno-chemicznych pod opieką pani Ireny Borowskiej uczestniczyły w warsztatach laboratoryjnych w Bio-Centrum Edukacji Naukowe na temat “ Biotechnologia przeciwciał w klinice”. Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z pozyskiwaniem i użyciem przeciwciał w diagnostyce medycznej. Uczniowie wykonali test immunoenzymatyczny ELISA i aglutynacji. 

Oto sprawozdanie uczestniczki warsztatów Pauliny Gożdziejewskiej z klasy 1C:

W dniu 20.02.2018 roku grupą osób od nas ze szkoły wybraliśmy się do BioCentrum Edukacji  Naukowej na warsztaty pt. „Biotechnologia przeciwciał w klinice”.  Na samym początku, gdy dotarliśmy na miejsce odłożyliśmy swoje rzeczy w odpowiednie miejsce    i ubraliśmy specjalne fartuchy laboratoryjne. Następnie weszliśmy do laboratorium, w którym podzieliśmy się w pary i zajęliśmy swoje miejsca. Na wstępie Panie prowadzące zajęcia wprowadziły nas w tematykę zajęć. Dowiedzieliśmy się czym dokładnie są przeciwciała i jakie maja znaczenie dla organizmów oraz poznaliśmy dalszy plan warsztatów. Zaraz po tym przystąpiliśmy do pierwszych prac. Aby rozpocząć wszyscy musieliśmy nauczyć się obsługiwania sprzętu laboratoryjnego, a gdy wszyscy już to opanowaliśmy przystąpiliśmy do pracy. Kolejnym zajęciem było wykonanie testu immunoenzymatycznego. Jest to test pozwalający oceniać różne typy antygenów, jak również stężenie i izotypy przeciwciał swoistych dla określonego antygenu. Nasz test dotyczył alergii na sierść kota. Pierwszym etapem testu było podpisanie studzienek jednorazowych, dużych pipet i zielonych eppendorfów, które były naszymi wzorcami. W kolejnym kroku rozcieńczyliśmy surowice do wzorców. Następnie nanieśliśmy pipetami automatycznymi kolejno surowice pacjentów do odpowiednich studzienek, dalej w odpowiedniej kolejności nanieśliśmy próby wzorcowe. Potem oddaliśmy  studzienki do inkubacji, aby związać przeciwciała. Po inkubacji odsączyliśmy surowice          i dodaliśmy „PBS” i znowu odsączyliśmy. Kolejny krok to dodanie przeciwciał drugorzędowych poddanie kolejnej inkubacji, ponowne odsączenie i ostatnia inkubacja. Na samym końcu odczytaliśmy wyniki :  pacjent C jest uczulony na sierść kota, ponieważ pole C2 zabarwiło  się na niebiesko a pacjent D możemy przypuszczać, że miał kontakt z kotem dawno temu, ponieważ D2 zabarwiło się lekko na kolor niebieski, natomiast pacjent E nie jest uczulony (brak zabarwienia).

Po odczytaniu wyników mieliśmy chwilę przerwy. W kolejnej części zajęć było trochę wiedzy teoretycznej na temat alergii, chorób autoimmunologicznych, rodzajów odporności i przeciwciał. Po części teoretycznej przystąpiliśmy do ostatniego testu – ASO (antystreptolizynowy) . Badaniem tym stwierdza się w surowicy obecność przeciwciała przeciwko antygenom powierzchniowym. W odpowiednie miejsca na wcześniejszym naniesieniu reagenta, dodaliśmy surowice pacjenta chorego i surowice

 pacjenta zdrowego.

 

Po  chwili czekania odczytaliśmy wyniki: po lewej stronie mamy wynik negatywny (brak widocznych zmian) , a po prawej pozytywny (widoczne zmiany).

Na tym zakończyliśmy swoją przygodę w BioCentrum Edukacji Naukowej z nadzieją, że to nasze nie ostatnie spotkanie w tym miejscu.