Program „Adopcja Serca” w Pawlikowskiej!

Z radością Informujemy, że  LXXVIII LO przystąpiło do szlachetnego programu Adopcja Serca na odległość prowadzonego przez Stowarzyszenie Ruchu Maitri. Inicjatywa ta z założenia niesie szansę na poprawę warunków życia oraz daje materialne wsparcie i dostęp do nauki dla podopiecznych z Afryki. Pozyskiwane środki przekazujemy polskim misjonarzom pracującym w krajach Afryki subsaharyjskiej, którzy bezpośrednio dostarczają pomoc dzieciom. W zależności od placówki misyjnej pomoc przybiera charakter stypendium wypłacanego w gotówce lub może być realizowana bezgotówkowo (w formie rzeczowej i poprzez opłacanie wydatków związanych z nauką i ochroną zdrowia). W ten sposób ofiarodawcy Ruch Maitri wspomagają  prawie 4000 dzieci w takich krajach, jak Rwanda, DR Kongo, Burundi, Sudan, Madagaskar, Kamerun, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Indie i Syria. Obecnie czekamy na przydzielenie nam osoby, która będzie otrzymywać comiesięczną dotację!!!

Opiekun wolontariatu szkolnego

Wioletta Sztobryn