79 rocznica napaści wojsk bolszewickich na Polskę

17.09.2018 poczet sztandarowy pod opieką pana Krzysztofa Twardowskiego uczestniczył w uroczystych obchodach 79 rocznicy napaści wojsk bolszewickich na Polskę,