Sport i hartowanie to zdrowie.

Zachęcamy wszystkich do sportów w Naszej szkole!

~ Wasi nauczyciele WF’u!