W dniach 23- 27 sierpnia 2021 prof. Aneta Sierakowska- nauczyciel j. hiszpańskiego oraz prof. Beata Biedrzycka- nauczyciel chemii i biologii uczestniczyły w kursie ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn organizowanym przez firmę szkoleniową Almadaforma oraz Agrupamento  de Escolas  Emidio Navarro w Lizbonie, w Portugalii.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu Erasmus+,  KA1 „Mobilność edukacyjna”, program „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Nowy uczeń – nowy ja – nowa szkoła – rozwój kompetencji kluczowych i implementacja aktywizujących, zorientowanych na ucznia, metod nauczania w LXXVIII LO w Warszawie ( 2019-1-PL01-KA101-062428) przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

W kursie uczestniczyło ogółem 18 nauczycieli z Grecji, Cypru, Rumunii, Czech, Estonii i Polski.

Uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach wykładowych, merytorycznych, praktycznych i kulturowych pozwoliło nawiązać cenne kontakty, poznać różne systemy edukacyjne, wymienić doświadcznia nauczycieli w różnych szkołach  krajów europejskich.  Tematyka zajęć merytotycznych  dotyczyła zastosowania ICT (technologii  informacyjno- komunikacyjnych) oraz aplikacji internetowych w szkole pozwalających na aktywizację uczniów w czasie zajęć lekcyjnych oraz projektowanie atrakcyjnych, dynamicznych i efektywnych lekcji, jak i całego procesu rozwoju umiejętności kluczowych uczniów.

Poza programem stricte merytorycznym, obie Panie mogły poznać innowacyjną lokalną szkołę oraz kulturę i tradycje odwiedzanego kraju. Wraz z całą grupą zostały również zaproszone również przez lokalne władze.

Zdobyte doświadczenia i kompetencje, bez wątpienia, staną się inspiracją w dalszej pracy zawodowej.

 Zachęcamy do obejrzenia materiałów na stronie WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA – ERASMUS+.