Zdaniem specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, powrót do szkół to dla dzieci z jednej strony radość, z drugiej zaś lęk związany z koniecznością ponownego nawiązania relacji z nauczycielami i sprostania ich wymaganiom. By zaradzić tym problemem Instytut Psychologii UJ organizuje „Tydzień ulgi”

LXXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej przystąpiło do projektu „Tydzień ulgi” organizowanego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Młodzieżową Radę Bemowa. Oznacza to, że między 17 a 24 maja uczniowie naszej szkoły nie muszą obawiać się odpytywania, sprawdzianów i kartkówek, będzie to tydzień bez ocen, chwila oddechu od wymagań i presji.  

Aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli, a także na nowo odnaleźć się w społeczności uczniowskiej, na terenie szkoły odbędą się zajęcia reintegracyjne. Szczegółowy harmonogram zajęć przekazany zostanie przez dziennik elektroniczny.