„Rymcerze” w ramach ogólnopolskiego projektu profilaktycznego „Nie zmarnuj Sobie życia”

Dnia 16 stycznia 2020r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z grupą” Rymcerze” w ramach ogólnopolskiego projektu profilaktycznego ” Nie zmarnuj Sobie życia”. Celem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i przyczynom przestępczości oraz promowanie wśród młodzieży postaw asertywnych przed destrukcyjnymi zachowaniami.  Zadanie „Nie Zmarnuj Swojego Życia” jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.