Konkurs językowy „Ojczyzna Polszczyzna”

„Ojczyzna Polszczyzna” to coroczny konkurs dla klasy drugiej liceum organizowany przez bibliotekę szkolną przy współpracy z nauczycielami języka polskiego. W tym roku z zawiłościami języka polskiego zmagali się uczniowie klas: 2A, 2B, 2C i 2E – łącznie 81 uczestników  pod kierunkiem pani Katarzyny Bitel, pani Bożeny Maj oraz pani Joanny Maraszek. Test składał się z 20 pytań, za które można było uzyskać  49 punktów.   Najlepszą znajomością reguł językowych wykazały się:

I miejsce ex aequo:

  • Drab Alicja kl. 2C
  • Kozłowska Aleksandra kl. 2A     

 II miejsce:

  • Smetanka Mateusz kl. 2B

III miejsce ex aequo:

  • Andrzejewska Enola  kl. 2C
  • Faliszewski Jakub kl.2E
  • Izydorczyk Anastazja kl.2C
  • Kurach Weronika kl. 2C

                                                                     Gratulujemy!
Czytaj dalej Konkurs językowy „Ojczyzna Polszczyzna”

Projekt „Dzień edukacji prawnej”

15.03.2017 uczniowie klasy II E o profilu humanistycznym pod opieką pani Małgorzaty Klimczak uczestniczyli w Dniu Edukacji Prawnej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy -Wola przy ul. Kocjana. Celem spotkania było propagowanie wiedzy prawniczej wśród młodzieży. Uczniowie mieli okazję obejrzeć sale sądowe, biuro obsługi interesanta oraz biuro podawcze. Następnie spotkali się z sędziami na zajęciach edukacyjnych dotyczących prawa i postępowania karnego. Ponadto uczestniczyli też w spotkaniu z wolontariuszem fundacji Court Watch Polska oraz z pracownikiem Akademii Leona Kozmińskiego, który opowiedział licealistom o obecności prawa karnego w popkulturze i w filmie.

XXVII Salon Edukacyjny „Perspektywy” 2017 [ZDJĘCIA]

W dniach 9-11.03.2017 uczestniczyliśmy w XXVII Salonie Edukacyjnym Perspektywy, który od kilku lat odbywa się w Pałacu Kultury i Nauki. W ciągu 3 dni nasze stoisko odwiedziło wielu gimnazjalistów (oraz ich rodziców) zainteresowanych podjęciem nauki w Pawlikowskiej. Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom reprezentującym nasze liceum. Czytaj dalej XXVII Salon Edukacyjny „Perspektywy” 2017 [ZDJĘCIA]

MAD SCIENCE – projekt edukacyjny NAUKA BEZ GRANIC

 9.03.2017  grupa 20 uczniów naszego liceum  pod opieką pani Małgorzata Krawczyk  uczestniczyła  w projekcie edukacyjnym  Nauka Bez Granic (Learning Without Borders). Licealiści wzięli  udział w warsztatach językowych oraz obejrzeli  przedstawienie  pt. MAD  SCIENCE. Prowadzącymi zajęcia byli bardzo profesjonalni i mili Brytyjczycy: Nick Clowes ( https://www.facebook.com/nclowes?fref=ts ) i Ross Mulkern, którym bardzo dziękujemy za atrakcyjną i  angażującą zabawę in English.

Z WIZYTĄ W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W WARSZAWIE [ZDJĘCIA]

1.03.2017 uczniowie  klasy 2B pod opieką pani Beaty Biedrzyckiej oraz pani Marianny Gaszczyńskiej wzięli udział w zajęciach w Bibliotece Pedagogicznej w Warszawie. Historia biblioteki pedagogicznej sięga 1945 roku, kiedy przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego zorganizowano Bibliotekę, która stała się zalążkiem obecnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie. Czytaj dalej Z WIZYTĄ W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W WARSZAWIE [ZDJĘCIA]

IX Bielańskie Targi Edukacyjne

1.03.2017 grupa uczniów z klasy 1C i 2E pod opieką pani Ireny Borowskiej, Małgorzaty Klimczak, Doroty Nowackiej i Anny Romańczuk uczestniczyła w IX Bielańskich Targach Edukacyjnych, które jak co roku odbyły się w Gimnazjum nr 73 przy ul. Conrada. Młodzież zaprezentowała swoim młodszym kolegom ofertę edukacyjną naszego liceum na rok szkolny 2017/2018 oraz opowiedziała o kulisach szkolnego życia w Pawlikowskiej.

Ogólnopolski konkurs języka angielskiego FOX

28.02.2017  w naszej szkole odbyła się XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 2017  pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do testu konkursowego uczniowie przystąpili w dwóch kategoriach wiekowych:  LIONS ( I kl. liceum) i EAGLES ( II i III kl. liceum). Nasi uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej.  Test zawierał również zadania z zakresu znajomości obowiązkowej lektury :”The Phantom of the Opera” w kategorii LIONS i  „The Tempest” w  kategorii EAGLES. Wyniki zostaną ogłoszone w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy.  Mocno trzymamy kciuki za nasze „lwy” i „orły”. Serdeczne podziękowanie składamy również Radzie Rodziców,  przede wszystkim pani Beacie Gomole za współpracę w organizacji konkursu i zakup konkursowych lektur, które powiększyły zbiór anglojęzyczny szkolnej biblioteki . Opiekunem konkursu jest pani Anna Rzeszutek.

Lekcja o IELTS z British Council

3.02.2017 w naszej szkole odbyła się lekcja z przedstawicielem British Council. W zajęciach wzięła udział klasa 2E oraz klasy o profilu lingwistycznym:  3AH i 3AN wraz ze swoimi nauczycielami języka angielskiego: paniami Dorotą Nowacką i Anną Rzeszutek oraz panem Krzysztofem Ambroziewiczem. Lekcja została zorganizowana przez panią Annę Rzeszutek w odpowiedzi na nurtujące uczniów pytanie dotyczące kwalifikacji potrzebnych do podjęcia studiów zagranicznych po angielsku, o których myśli coraz więcej uczniów naszej szkoły. Biorący udział w zajęciach dowiedzieli się o teście IELTS (International English Language Testing), który otwiera drzwi do pracy i studiów w Polsce i zagranicą. Jest to test stworzony przez British Council, Cambridge English Language Assessment oraz IDP: IELTS Australia. Obecnie to najpopularniejszy test z międzynarodowego języka angielskiego służącego do celów edukacyjnych i emigracyjnych. Rocznie przystępuje do niego ponad dwa miliony osób na całym świecie. Warto podkreślić, że 9 000 instytucji edukacyjnych, rządowych i zawodowych w 140 krajach uznaje i stosuje IELTS do weryfikacji umiejętności komunikowania się w języku angielskim. IELTS jest honorowany przez najważniejsze uczelnie w Europie, Wielkiej Brytanii, Australii i USA. Mamy nadzieję, że wśród naszych uczniów znajdują się przyszli studenci uczelni zagranicznych, na których wykorzystają oni znajomość języka obcego zdobytą w Pawlikowskiej.

Warsztaty laboratoryjne w Biocentrum Edukacji Naukowej „Biocen” [ZDJĘCIA]

1.02.2017 klasa 1c o profilu biologiczno – chemicznym pod opieką pani Doroty Nowackiej wzięła udział w warsztatach laboratoryjnych w Biocentrum Edukacji Naukowej „Biocen”. Zajęcia poświęcone były badaniom materiału genetycznego  – uczniowie nauczyli się, jak izolować materiał zawierający DNA, jak prawidłowo przygotowywać próbki do badań oraz jak korzystać z pipety automatycznej i wirówki laboratoryjnej.  Przy okazji otrzymali też solidną porcję wiedzy dotyczącej genetyki, budowy kwasów dezoksyrybonukleinowych, replikacji DNA  i praktycznego wykorzystywania tego procesu dla potrzeb m.in. kryminalistyki i nauk przyrodniczych.  Warsztaty, w których w ramach współpracy Pawlikowskiej z BIOCEN-em  27.01. 2017 uczestniczyła również klasa 2C, są znakomitą i bardzo cenioną przez uczniów  okazją do uzupełnienia wiedzy teoretycznej zdobywanej na lekcjach  o umiejętności praktyczne. Licealiści mają także sposobność przekonać się, na czym polega praca w laboratorium, co z pewnością w przyszłości ułatwi im podjęcie decyzji zawodowych bądź dotyczących przyszłego kierunku kształcenia.  Czytaj dalej Warsztaty laboratoryjne w Biocentrum Edukacji Naukowej „Biocen” [ZDJĘCIA]