78 LO w Warszawie otrzymało podziękowania za zeszłoroczną akcję „Góra Grosza”. Zbieraliśmy drobne monety na potrzeby dzieci przebywających poza swoim domem – w domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przynosili tyle, ile mogli – w myśl zasady:
Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

Szkolny opiekun wolontariatu
Wioletta Sztobryn