Kalendarium

SZKOLNY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Warszawie

Wrzesień 2017

Lp Termin Wydarzenie Organ odpowiedzialny
1 4.09.2017

czwartek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Dyrektor Szkoły, Zespół Wychowawców
2 7.09.2017 wtorek Zebrania z rodzicami Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
3 7-8.09.2017 Salon perspektywy dla maturzystów Dyrektor Szkoły, Rada
Pedagogiczna, Rada
Rodziców
4 11-12.09.2017 Kiermasz podręczników  
5 14-15.09.2017 czwartek-piątek Wycieczka integracyjna dla klasy I (wszystkie oddziały) Zespół ds. Imprez i Turystyki, Zespół Wychowawców
15.09.2017 piątek Akcja Sprzątanie Świata  Nauczyciele klas II
7 29.09.2017 piątek Ślubowanie uczniów klasy pierwszej Zespół ds. Imprez i Turystyki, Zespół Wychowawców, Samorząd Uczniowski
8 30.09.2017 sobota Turniej Siatkówki Plażowej na pożegnanie lata Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Październik 2017

Lp Termin Wydarzenie Organ odpowiedzialny
1 10.11.2017 wtorek Pielgrzymka młodzieży Archidiecezji Warszawskiej na Jasną Górę Zespół nauczycieli religii

Listopad 2017

Lp Termin Wydarzenie Organ odpowiedzialny
1 1.11.2017 środa Dzień Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy  
2 2.11.2017 czwartek Dzień Zaduszny – dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych  
3 3.11.2017
piątek
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
4 7.11.2017  wrotek Szkoleniowa Rada Pedagogiczna. Zebrania z rodzicami  Dyrektor Szkoły Rada Pedagogiczna, Rada
Rodziców
5 10.11.2017 piątek Apel z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości Klasa ID, Klasa II D
z wychowawcami
6 21.11-24.11.2017 wtorek-piątek Próbne egzaminy maturalne Dyrektor Szkoły, Rada
Pedagogiczna
7 28.11.2017 wtorek Dzień Patrona Zespół ds. Imprez i Turystyki, Samorząd Uczniowski

Grudzień 2017

Lp Termin Wydarzenie Organ odpowiedzialny
1 12.12.2017 wtorek Zebrania z rodzicami Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
2 22.12.2017 piątek Spotkanie wigilijne Dyrektor Szkoły, Zespół Wychowawców, Samorząd Uczniowski
3 23- 31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna  

Styczeń 2018

Lp Termin Wydarzenie Organ odpowiedzialny
1 1.01.2018 poniedziałek Nowy Rok – dzień wolny od pracy  
2 do 08.01.2018 poniedziałek Wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej Rada Pedagogiczna
3 09.01.2018 wtorek Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły
4 09.01.2018 wtorek Zebrania z rodzicami Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
5 11.01.2018 czwartek Podsumowujące zebranie
Rady Pedagogicznej za I
sem. roku szk. 2017/2018
Dyrektor Szkoły
6 13.01.2018 sobota Studniówka Rada Rodziców, Komitet Studniówkowy
7 15.01-
28.01.2018
Ferie zimowe Zespół ds. Imprez i Turystyki, Samorząd Uczniowski
8 29.01.2018 poniedziałek Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w II sem. roku szkolnego 2017/2018 Zespół ds. Imprez i Turystyki, Samorząd Uczniowski

Luty 2018

Lp Termin Wydarzenie Organ odpowiedzialny
1 22-24.02.2018 Salon Edukacyjny Perspektywy dla Gimnazjalistów  –

Marzec 2018

Lp Termin Wydarzenie Organ odpowiedzialny
1 Marzec 2018 Salon Edukacyjny Perspektywy dla Gimnazjalistów

Promocje w Gimnazjach

Zespół ds. promocji
2 Marzec 2018 Rekolekcje wielkopostne  Nauczyciel religii
3 28.03.2018
środa
Spotkanie wielkanocne Dyrektor Szkoły, Nauczyciele religii, Samorząd Uczniowski
4 29.03-03.04.2018 czwartek-wtorek Wiosenna przerwa świąteczna  

Kwiecień 2018

Lp Termin Wydarzenie Organ odpowiedzialny
1 29.03-03.04.2018 czwartek-wtorek Wiosenna przerwa świąteczna  
6.04.2018 piątek  Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów edukacyjnych i zachowania w klasach III  Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w klasach III
3 10.04.2018 wtorek Zebranie z rodzicami Rada Pedagogiczna Rada Rodziców
4 12.04.2018 czwartek Dzień otwarty dla kandydatów  Zespół ds. Promocji
5 20.04.2018 piątek Wystawienie ocen w
klasyfikacji rocznej w klasie
III
Dyrektor Szkoły, Nauczyciele religii, Samorząd Uczniowski
6 24.04.2018 wtorek Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej w klasach III  Dyrektor szkoły
7  27.04.2018 piątek  Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2017/2018 dla
klasy III
 Dyrektor Szkoły, Zespół Wychowawców, Samorząd Uczniowski
8 27.04-06.05.2018 Wycieczka językowo-krajoznawcza NIEMCY-FRANCJA-HISZPANIA-WŁOCHY  Zespół Nauczycielski, Języków Obcych
9 30.04.2018 poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Maj 2018

Lp Termin Wydarzenie Organ odpowiedzialny
1 27.04-06.05.2018 Wycieczka językowo-krajoznawcza NIEMCY-FRANCJA-HISZPANIA-WŁOCHY  Zespół Nauczycielski, Języków Obcych
2 1.05.2018 wtorek Święto Państwowe – dzień wolny od pracy  
3 2.05.2018 środa Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  Dyrektor Szkoły
4 3.05.2018 czwartek Święto Państwowe – dzień wolny od pracy  
5 04 i 07-08.05.2018
piątek i poniedziałek-wtorek
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
6 4.05.2018 piątek Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna
7 7.05.2018 poniedziałek Pisemny egzamin maturalny z matematyki Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna
8 8.05.2018 wtorek Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego   Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna
9 9.05- 23.05.2018 Pisemne egzaminy maturalne wg harmonogramu sporządzonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną  
10 9.05-25.05.2016 Ustne egzaminy maturalne  Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna
11 31.05.2018 czwartek Boże ciało – dzień wolny od pracy  

Czerwiec 2018

Lp Termin Wydarzenie Organ odpowiedzialny
1 1.06.2018 piątek Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
2 4.06.2018 poniedziałek Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych  w klasach I i II Rada Pedagogiczna
5.06.2018 wtorek Zebrania z rodzicami Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
4 09.06.2018  Piknik rodzinny

POWITANIE LATA Z LICEUM PAWLIKOWSKIEJ 

i Dzień Dziecka – Dzień Sportu

Zespół ds. Imprez i Turystyki, Samorząd Uczniowski
5 15.06.2018 Wystawienie ocen w klasyfikacji rocznej w klasie I i II Rada Pedagogiczna  
6 18.06.2018 poniedziałek Klasyfikacyjne zebranie  Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły
7 21.06.2018 czwartek Podsumowujące zebranie  Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły
8 22.06.2018 piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla klasy I i II  Dyrektor Szkoły, Zespół Wychowawców, Samorząd Uczniowski
9 23.06.2018 – 31.08.2018 Ferie letnie