Nauczyciele

Pedagog

 1. Dudziak Aneta

Biblioteka

 1. Gaszczyńska Marianna

Język polski

 1. Bitel Katarzyna
 2. Jeżo Ewelina
 3. Maj Bożena
 4. Maraszek Joanna
 5. Nowacka Dorota

Język angielski

 1. Bednarz – Działecka Halina
 2. Godera Tadeusz
 3. Krawczyk Małgorzata
 4. Nowacka Dorota
 5. Rzeszutek Anna
 6. Tarkowska Renata

Język niemiecki

 1. Gajewska Katarzyna
 2. Romańczuk Anna

Język hiszpański

 1. Borucki Grzegorz
 2. Sierakowska Aneta

Język francuski

 1. Gąsiorek Julita

Język włoski

 1. Trzcińska  Anna

Język rosyjski

 1. Suszek-Urbańska Katarzyna

Historia, wiedza o społeczeństwie

 1. Klimczak Małgorzata
 2. Mosing Andrzej

Matematyka

 1. Bagińska Maria
 2. Pawłowski Grzegorz
 3. Różycka Renata
 4. Sztobryn Wioletta

Fizyka

 1. Łuczak Łukasz

Chemia

 1. Biedrzycka Beata

Biologia

 1. Biedrzycka Beata
 2. Krzesińska Beata

Geografia

 1. Podlewski Marcin

Informatyka

 1. Krawczyk Justyna

Wychowanie do życia w rodzinie

 1. Lipińska Magdalena

Wiedza o kulturze

 1. Maraszek Joanna

Wychowanie fizyczne

 1. Gałecki Krzysztof
 2. Lipski Jarosław
 3. Twardowski Krzysztof

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Stańczak Włodzimierz

Religia

 1. Grądzka Elżbieta
 2.  Ks. Markowicz Michał