Nauczyciele

Psycholog

Warecka Iwona

Pedagog, wychowanie do życia w rodzinie

Dudziak Aneta

Biblioteka

Gaszczyńska Marianna

Język polski

 1. Bitel Katarzyna (wychowawca klasy IIC)
 2. Maj Bożena (wychowawca klasy ID)
 3. Maraszek Joanna (wychowawca klasy IIIAH)
 4. Nowacka Dorota (wychowawca klasy IC)

Język angielski

 1. Ambroziewicz Krzysztof (wychowawca klasy IA)
 2. Krawczyk Małgorzata
 3. Nowacka Dorota (wychowawca klasy IC)
 4. Rzeszutek Anna
 5. Tarkowska Renata

Język niemiecki

 1. Katarzyna Gajewska
 2. Romańczuk Anna

Język hiszpański

 1. Borucki Grzegorz
 2. Niewiejska Agnieszka (wychowawca klasy IIA)

Język francuski

1.Budzik Edyta

Język włoski

 1. Trzcińska  Anna

Język rosyjski

 1. Sadurska Paulina

Historia, wiedza o społeczeństwie

 1. Klimczak Małgorzata (wychowawca klasy IIE)
 2. Mosing Andrzej (wychowawca klasy IIIE)

Matematyka

 1. Dąbrowa Helena (wychowawca klasy IIIAN)
 2. Pawłowski Grzegorz
 3. Różycka Renata
 4. Sztobryn Wioletta (wychowawca klasy IB)

Fizyka

 1. Michalicka-Ipnarska Marta

Chemia

 1. Biedrzycka Beata (wychowawca klasy IIB)

Biologia

 1. Biedrzycka Beata (wychowawca klasy IIB)
 2. Borowska Irena (wychowawca klasy IIIC)

Geografia

 1. Podlewski Marcin
 2. Pychyński Sebastian

Informatyka

 1. Krawczyk Justyna

Podstawy przedsiębiorczości

 1. Romańczuk Anna

Wiedza o kulturze

 1. Maraszek Joanna (wychowawca klasy III AH)

Grafika komputerowa

 1. Ocias Marzena

Wychowanie fizyczne

 1. Gałecki Krzysztof
 2. Lipski Jarosław
 3. Twardowski Krzysztof (wychowawca klasy IIIB)

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Karczmarczyk Piotr

Religia

 1. Grądzka Elżbieta
 2.  Ks. Markowicz Michał