Nauczyciele

Pedagog

 1. Dudziak Aneta
 2. Grądzka Elżbieta

Biblioteka

 1. Gaszczyńska Marianna

Język polski

 1. Bitel Katarzyna
 2. Czorniej Józef
 3. Jeżo Ewelina
 4. Maj Bożena
 5. Maraszek Joanna
 6. Miętkowski Rafał
 7. Stolarczyk Sylwia

Język angielski

 1. Bednarz – Działecka Halina
 2. Gmurowska Renata
 3. Gzubicki Waldemar
 4. Gąsiorek Julita
 5. Krześniak Ewa
 6. Kulasza Katarzyna
 7. Pomagalska Magdalena
 8. Rzeszutek Anna
 9. Tarkowska Renata

Język niemiecki

 1. Przychodzeń Wioletta
 2. Romańczuk Anna

Język hiszpański

 1. Borucki Grzegorz
 2. Sierakowska Aneta

Język francuski

 1. Gąsiorek Julita

Język włoski

 1. Trzcińska  Anna

Język rosyjski

 1. Suszek-Urbańska Katarzyna

Historia, wiedza o społeczeństwie

 1. Grabowska Anna
 2. Mazurkiewicz Mariusz
 3. Mosing Andrzej
 4. Wójcik Zbigniew

Matematyka

 1. Bagińska Maria
 2. Musiał Aleksandra
 3. Pawłowski Grzegorz
 4. Różycka Renata
 5. Sztobryn Wioletta
 6. Zajączkowski Jan

Fizyka

 1. Łuczak Łukasz
 2. Sulkiewicz Michał

Chemia

 1. Biedrzycka Beata
 2. Błocki Krzysztof

Biologia

 1. Biedrzycka Beata
 2. Jurkiewicz Jadwiga
 3. Krzesińska Beata

Geografia

 1. Czerwińska Agnieszka
 2. Wandel Tomasz

Informatyka

 1. Krawczyk Justyna
 2. Łuczak Łukasz
 3. Musiał Aleksandra

Wychowanie do życia w rodzinie

 1. Lipińska Magdalena

Wiedza o kulturze

 1. Bitel Katarzyna
 2. Jarek Grzegorz
 3. Maraszek Joanna

Wychowanie fizyczne

 1. Gałecki Krzysztof
 2. Gryko Magdalena
 3. Lipski Jarosław
 4. Twardowski Krzysztof
 5. Wardakowska Dominika

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Stańczak Włodzimierz

Religia

 1. Grądzka Elżbieta
 2. Ks. Markowicz Michał 
 3. Wawrzyńska Furman Luiza

Podstawy przedsiębiorczości

 1. Mazurkiewicz Mariusz
 2. Tupalska Małgorzata

Muzyka

 1. Sołtykiewicz Damian