Historia

 • III 2019 – uroczyste otwarcie zmodernizowanej szkolnej pracowni chemicznej.
 • 1 IX 2018 – funkcję dyrektora LXXVIII LO obejmuje pani Magdalena Lipińska. 
 • 31 VIII 2018 – po siedmioletniej kadencji ze stanowiska dyrektora LXXVIII LO odchodzi pan dyrektor Sebastian Pychyński.
 •  IX 2017 – III 2019 – LXXVIII LO bierze udział w programie wymiany międzynarodowej Erasmus+, realizując projekt: „Odważ się być przedsiębiorczym„. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka polskiego Grzegorz Borucki.
 • IV 2015 – pierwszą w historii szkoły laureatką olimpiady przedmiotowej została Joanna Sokołowska z klasy 2C. Nasza tegoroczna olimpijka jest laureatką XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.16
 • 01 IX 2014 – ze stanowiska wicedyrektora odchodzi pan Marcin Konrad Jaroszewski. Jego miejsce zajmuje pani Justyna Krawczyk.
 • 01 IX 2013 – Przestaje istnieć Gimnazjum nr 82, a tym samym Zespół Szkół nr 47. Od tej pory w budynku funkcjonuje tylko LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej
 • 01 IX 2013r – do przeszłości odchodzą tradycyjne, papierowe dzienniki lekcyjne. Zastępuje je dziennik elektroniczny.
 • XI 2012„Jubileusz Pawlikowskiej” – uroczyście obchodzimy dwudziestolecie istnienia szkoły;
 • IX 2012 – rozpoczęliśmy współpracę z Gutenberg Schule Berlin w Niemczech. Grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką nauczycieli złoży17ła pierwszą wizytę naszemu partnerowi;
 • IX 2012 – szkoła poszerza ofertę językową – oprócz języka angielskiego i niemieckiego uczniowie klas pierwszych mogą uczyć się także języka hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego;
 • IX 2012 – znowelizowany został Statut szkoły;
 • XI 2011 – uruchomiona została obecna strona internetowa;
 • IX 2011 – funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 47 obejmuje pan Sebastian Pychyński. Stanowisko wicedyrektora obejmuje pan Marcin Konrad Jaroszewski;
 • VIII 2011 – po 19 latach nieprzerwanego sprawowania funkcji dyrektora szkoły na emeryturę odchodzi pani Justyna Dybowska;
 • VI 2011 – ma 45 Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży zajęliśmy II miejsce w kategorii koszykówka chłopców;15
 • VI 2010 – nasi sportowcy znów triumfują – koszykarze i piłkarze ręczni zajęli I miejsca na 44 Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży;
 • VI 2009 – sukcesy odnoszą sportowe drużyny chłopców: II miejsce siatkarzy i koszykarzy na 43 Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży (zajmujemy także II miejsce w klasyfikacji ogólnej);
 • IV 2009 – LXXVIII Liceum Ogólnokształcące opuszcza największa jak dotąd liczba (203 uczniów);
 • VI 2008 – świętujemy kolejne sukcesy drużyn siatkarskich – I miejsce drużyny dziewcząt i II miejsce drużyny chłopców. Ogółem na 41 Warszawskiej Olimpiadzie młodzieży zajmujemy II miejsce;
 • IX 2008 – Stanowisko wicedyrektora szkoły obejmuje pani Bożena Maj, zastępując panią Małgorzatę Łukasiuk;14
 • VI 2007 – 3 nasze drużyny sportowe (kategoria: koszykówka chłopców, piłka siatkowa chłopców oraz piłka siatkowa dziewcząt) zajęły III miejsca na 40 Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. W punktacji łącznej szkół ponadgimnazjalnych zajęliśmy miejsce I;
 • VI 2006 – drużyna piłki siatkowej dziewcząt oraz drużyna piłki ręcznej chłopców zajęły III miejsce na 39 Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Ogółem w punktacji łącznej szkół ponadgimanzjalnych Pawlikowska uplasowała się na IV pozycji;
 • IX 2006 – uruchomiona zostaje rekordowa liczba klas pierwszych – 1 września pierwszaki rozpoczynają naukę w aż 9 oddziałach;
 • VI 2004 – drużyna piłki siatkowej dziewcząt zajęła III miejsce na 36 Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży;
 • IX 2004 – do użytku oddane zostają jako jedne z najnowocześniejszych w Warszawie boiska szkolne. Z tej okazji szkołę odwiedza Włodzimierz Szaranowicz;
 • VI 2003 – drużyna piłki siatkowej dziewcząt zajęła II miejsce na 36 Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży;
 • IX 2003 – liceum wciąż się rozrasta. W roku szkolnym 2003/2004 otworzono siedem klas pierwszych;
 • VI 2002 – drużyna piłki siatkowej dziewcząt zajęła I miejsce na 35 Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży;13
 • IX 2002 -otworzonych zostaje aż sześć klas pierwszych liceum. W roku szkolnym 2002/2003 po raz pierwszy uruchomiono też oddział z rozszerzonym programem wychowania fizycznego (tzw. klasa sportowa);
 • VI 2001 – drużyna piłki siatkowej dziewcząt zdobywa I miejsce na 34 Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży;
 • IX 2001 – Liczba klas pierwszych liceum zwiększa się do pięciu;
 • IX 2000 – liczba uruchomionych klas pierwszych liceum zwiększa się do czterech. Pojawia się też oddział z rozszerzonym programem języka angielskiego;
 • VI 2000 – budynek szkoły opuszcza Szkoła Podstawowa nr 329. Odtąd Zespół Szkół nr47 tworzy tylko LXXVIII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 84;11 (1)
 • III 2000 – w rankingu szkół ponadgimazjalnych Perspektyw LXXVIII Liceum Ogólnokształcące uplasowało się na wysokiej, bo 29 pozycji;
 • IX 1999 – w ramach zespołu Szkół nr 47 otwarte zostaje Gimnazjum nr 84 w Warszawie;
 • IX 1998 – w roku szkolnym 1997/1998 po raz pierwszy utworzona zostaje klasa o profilu humanistycznym (historyczno – społeczno – prawnym);
 • IV 1997 – LXXVIII Liceum Ogólnokształcącemu nadane zostaje imię Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. Podczas uroczystości szkoła otrzymała również sztandar ufundowany przez władze lokalne;
 • 1997- 2002 – w liceum działa Europejski Klub Dyskusyjny. Opiekunami klu9 (1)bu zostają panie: Ewa Nadolska i Zofia Surmacz. W ramach jego działalności podjęto współpracę z Instytutem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku.
  Dzięki działalności klubu młodzież liceum uczestniczyła w spotkaniach z ciekawymi ludźmi świata nauki i polityki. Gośćmi naszej szkoły byli m.in. Bronisław Geremek, Marek Siwiec oraz Marek Borowski.
  Intensywnie przygotowywaliśmy się również do członkostwa Polski w Unii Europejskiej, m.in. organizując Dzień Europejski, konkurs wiedzy o Europie, a także przyjmując na siebie rolę gospodarza Dni Europy w Gminie Bemowo;
 • V 1996 – pierwszy egzamin maturalny w LXXVIII Liceum Ogólnokształcącym.
 • I 1996 – pierwsza studniówka LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego, która odbyła się w sali gimnastycznej szkoły;
 • I 1995 – na emeryturę odchodzi pani wicedyrektor Stanisława Krajewska. Na stanowisku zastępuje ją pani Małgorzata Łukasiuk;
 • I 1993 – od początku uczestniczymy w kwestach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;8 (2)
 • IX 1992 – utworzone zostaje LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, które odtąd wraz ze Szkołą Podstawową nr 329 tworzy Zespół Szkół nr 47 w Warszawie. W roku szkolnym 1992/1993 otworzono 3 klasy pierwsze: dwie o profilu ogólnym i jedną o profilu matematyczno – fizycznym;
 • … a w 1992 utworzono LXXVIII Liceum Ogólnokształcące
 • IV 1991 – stanowisko drugiego wicedyrektora obejmuje pani Renata Różycka;
 • IV 1988 – Szkole Podstawowej nr 329 nadano imię Anieli Krzywoń. Ufundowano także sztandar oraz tablicę pamiątkową poświęcona patronce, która do dnia dzisiejszego znajduje się na I piętrze;
 • IX 1987 – uroczyście oddano do użytku Szkołę Podstawową nr 329 w Warszawi3 (1)e. Stanowisko dyrektora objęła pani Justyna Dybowska, zaś pierwszym wicedyrektorem została pani Stanisława Krajewska;
 • VII – VIII 1987 – w budynku rozpoczęły się ostatnie prace wykończeniowe. Należało zdążyć przed pierwszym dzwonkiem, dlatego ofiarnie pomagało nam m.in. wojsko oraz mieszkańcy Bemowa;
 • Na początku była szkoła podstawowa …
 • 1984 – wylano fundamenty pod budynek szkoły przy ulicy Anieli Krzywoń 3;
 • 1982 – utworzony został Społeczny Komitet Budowy Szkoły w dzielnicy Warszawa – Jelonki;