Rada rodziców

Informacja dla Rodziców

Poniżej przedstawiamy zarys potrzeb i planowanych realizacji przez Radę Rodziców w naszej szkole.

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy:

  1. Finansowanie potrzeb zgodnych z Regulaminem Rady Rodziców a wskazanych przez Dyrekcję Szkoły, Grono Pedagogiczne, Samorząd Uczniowski i Rodziców.
  2. Systematyczną organizację spotkań Prezydium Rady Rodziców oraz spotkań z „trójkami klasowymi”. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
  3. Aktywny udział w uroczystościach, imprezach i konkursach szkolnych według kalendarza roku szkolnego 2018/2019.
  4. Poszukiwanie sponsorów i wsparcia od społeczności lokalnej.
  5. Inne działania, których możliwość realizacji, pojawią się w trakcie roku szkolnego lub w skutek propozycji rodziców do których serdecznie namawiam.
  6. Wsparcie szkoły w przygotowaniu projektu „Ogrodu Sensorycznego” do Budżetu Partycypacyjnego – kolejna edycja. Projekt Ogrodu Sensorycznego to pomysł stworzenia na patio szkolonym Żywego Ogrodu Sensorycznego, z roślinami o różnych strukturach, z elementem muzyki i światła. Miejsce odpoczynku, doświadczania i relaksu. Docelowo chętnie również odwiedzane przez mieszkańców Bemowa w celach edukacyjnych i rozwojowych. Dla naszej szkoły pełniący również funkcję promocyjną.

*przykładowy projekt

 

Zapraszamy serdecznie do współpracy, liczymy na Państwa hojność, zaangażowanie i wkład w życie szkoły.

 

Wpłaty na Radę Rodziców

Realizacja celów finansowych możliwa jest głównie dzięki Państwa wsparciu.

Liczymy również na wsparcie finansowe i rzeczowe (np.: ryzy papieru, książki do biblioteki, art. szkolne, sprzęt IT, pufy, sprzęt sportowy itp.)

Zapraszamy do zaangażowania w wydarzenia szkolne promujące Naszą Szkołę.

Liczymy na pomoc w pozyskaniu sponsorów na większe wydarzenia szkolne i potrzeby uczniów.

Zapraszamy do wpłat:

– bezpośrednio podczas zebrań do Skarbników klasowych

– bezpośrednio do reprezentantów Rady Rodziców przy stoliku w korytarzu szkoły – podczas zebrań.

– do sekretariatu szkoły

– na konto bankowe Rady Rodziców: 09 1320 1537 4201 5684 3000 0001 Bank Pocztowy S.A.

Proponowana składka to 10 pln za miesiąc za ucznia.

Osoby zainteresowane wsparciem naszych działań zapraszam do kontaktu na adres: aleksandra.wiener@gmail.com

Tel: 662 235 387

Liczę na Państwa wszelką pomoc i zaangażowanie.

Przewodniczący Rady Rodziców

Aleksandra Wiener