Rada rodziców

Informacja na temat funduszy Rady Rodziców 78 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie

 

 

Rada Rodziców planując budżet na rok szkolny 2015/2016, według opracowanego planu pracy, na podstawie doświadczeń z ubiegłych lat i przede wszystkim biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację finansową wielu rodzin obniżyła składkę i oszacowała, że utrzymując dotychczasowy, odpowiedni poziom planowanych imprez oraz wszystkich organizowanych przedsięwzięć na ten rok roczna składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 150 PLN / 15 zł miesięcznie.

Jesteśmy Państwu wdzięczni za okazane zaufanie i wpłacone sumy w poprzednim roku, prosimy o DOFINANSOWANIE funduszu RR także i w tym roku szkolnym – z góry dziękujemy za dokonane wpłaty. To dzięki Państwu z funduszu Rady Rodziców, możliwe jest przeprowadzenie wielu zajęć, które uatrakcyjniają naukę młodzieży, organizowanie imprez w szkole, czy przeprowadzanie konkursów. To dzięki Waszym rzetelnym i hojnym wpłatom nasi uczniowie mogą spróbować swoich sił w rozmaitych konkursach i dzięki Waszym składkom możemy ich wysiłek wynagrodzić.

Pieniądze, które Państwo wpłacacie na fundusz Rady Rodziców wracają do wszystkich uczniów!

To dzięki Wam edukacja jest bardziej interesująca i daje więcej wrażeń.

Środki te przeznaczane są na:

  • nagrody na koniec roku dla uczniów wyróżniających się,
  • nagrody za osiągnięcia sportowe,
  • nagrody za udział w konkursach przedmiotowych i kółkach zainteresowań,
  • zakup pomocy dydaktycznych,
  • dofinansowanie imprez szkolnych,
  • dofinansowanie wycieczek i wyjść m.in. do kina, teatru itp. uczniów z rodzin w trudnej sytuacji finansowej

Jednocześnie pragniemy poinformować, że finanse pozostające w zarządzaniu Rady Rodziców są corocznie kontrolowane przez Komisję Rewizyjną, a prezydium Rady zarządza nimi z najwyższą starannością. Plan wydatków zapisany jest w Preliminarzu.

Deklaracja jest świadomie składanym i podpisanym przez Państwa oświadczeniem woli, z którego należy się wywiązać.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły, na zebraniach klasowych u skarbników lub po zebraniach u Prezydium RR – stołówka szkolna.

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca

– p. Małgorzata Rosiak

Zastępca przewodniczącej

– p. Robert Gess

Skarbnik

– p. Beata Adameczek-Gomoła

Komisja Rewizyjna

– p. Iwona Bryśkiewicz

– p. Anna Sulińska

Kontakt:

radarodzicow@pawlikowska.edu.pl