Rady pedagogiczne

W tej zakładce znajdują się terminy rad pedagogicznych. *Terminy mogą ulec zmianie
Terminy rad pedagogicznych:

10.01.2017 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
12.01.2017 Podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej za I sem. roku szk. 2016/2017
25.04.2017 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej w klasach III
19.06.2017 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
22.06.2017 Podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej

data – odbyło się