Harmonogram rekrutacji 2019/2020

  • Składanie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach z egzaminu :

 

21.06  od 12.00 do 15.00

24.06 – 27.08  od 9.00 do 15.00

28.06 od 9.00 do 16.00

 

  • Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych :

 

16.07 o godzinie 12.00

 

  • Składanie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach z egzaminu :

 

16.07 od 12.00 do 15.00

17.07 – 19.07 od 9.00 do 15.00

22.07 – 23.07 od 9.00 do 15.00

24.07 od 9.00 do 10.00

 

  • Wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych :

 

25.07 o godzinie 12.00

 

  • Rekrutacja uzupełniająca – składanie podań ( wzór na stronie szkoły ) wraz z załącznikami :

 

26.07 od 9.00 do 15.00

29.07  od 9.00 do 15.00

30.07 od 9.00 do 12.00

 

  • Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych :

 

19.08 o godzinie 12.00

 

  • Składanie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach z egzaminu :

 

19.08 od 12.00 do 15.00

20.08 – 23.08  od 9.00 do 15.00

26.08 od 9.00 do 15.00

27.08  od 9.00 do 16.00

 

  • Wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych :

 

28.08 o godzinie 10.00