Klasy pierwsze:


1A – turystyczna
 

 

rozszerzenia : geografia, wos, język angielski

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, j. angielski

 


1B – ekonomiczno -techniczna

 

rozszerzenia : matematyka, fizyka/geografia, język angielski

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyka/geografia (decyduje wybór rozszerzenia), j. angielski

 


1C – przyrodnicza

 

rozszerzenia : biologia, chemia, język angielski

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, chemia, biologia

 


1D – lingwistyczna 

 

rozszerzenia : język angielski, język niemiecki / język hiszpański *, geografia ( *język do wyboru – kontynuacja)

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, j. angielski, geografia


1E – medialna 

 

rozszerzenia : język polski, historia, język angielski

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, j. angielski