Klasy po szkole podstawowej

Klasy pierwsze na podbudowie szkoły podstawowej:


1Ap – turystyczna
 

 

rozszerzenia : geografia, wos, język angielski

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia lub wos (decyduje wyższa ocena z przedmiotu), j. angielski

 


1Bp – ekonomiczna
 

 

rozszerzenia : matematyka, geografia, język angielski

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, j. angielski

 


1Cp – przyrodnicza

 

rozszerzenia : biologia, chemia, język angielski

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, chemia, biologia

 


1Dp – humanistyczna
 

 

rozszerzenia : język polski, historia, wos

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, wos

 


1Ep – medialna 

 

rozszerzenia : język polski, historia, język angielski

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, j. angielski

 


1Fp – lingwistyczna 

 

rozszerzenia : język angielski / język niemiecki / język hiszpański * / geografia ( *język do wyboru)

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, j. angielski, geografia lub drugi j.obcy (decyduje wyższa ocena z przedmiotu)

 


1Gp – techniczna 

 

rozszerzenia : matematyka, fizyka, język angielski

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyka, j. angielski