Klasy pierwsze:


1A – turystyczna
 

rozszerzenia : geografia, wos, język angielski

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, j. angielski

drugi język – język hiszpański


1B – ekonomiczno -techniczna

rozszerzenia : matematyka, fizyka/geografia*, język angielski

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyka/geografia (decyduje wybór rozszerzenia), j. angielski

drugi język – język niemiecki

*  uczeń sam wybiera rozszerzenie na poziomie rekrutacji


1C – przyrodnicza

rozszerzenia : biologia, matematyka, język angielski

innowacja w zakresie zwiększonej ilości chemii

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, biologia, j. angielski

drugi język – język niemiecki

1D – lingwistyczna 

rozszerzenia : język angielski, język niemiecki / język hiszpański *, geografia 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, j. angielski, geografia

* uczeń sam wybiera rozszerzenie na poziomie rekrutacji, drugi język obcy kontynuacja


1E – medialna 

rozszerzenia : język polski, historia, język angielski

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, j. angielski

drugi język – język hiszpański