Współpraca z Uczelnią Łazarskiego

lazarNasza szkołą podjęła współpracę z Uczelnią Łazarskiego, która jest jest czołową uczelnią prawniczo – ekonomiczną w Warszawie. Nasi uczniowie biorą udział w licznych wykładach i warsztatach organizowanych na uczelni oraz u nas w szkole. Uczelnia zajmuje pierwsze miejsce w Rankingach Wydziałów Prawa wśród uczelni niepublicznych według „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”.Jej Wydział Ekonomii i Zarządzania został uznany najlepszy, praktycznie kształcący, w ocenie „Briefu”. Łazarski jest najlepszą polską uczelnią według globalnego rankingu U-Multirank, powstałego na zlecenie Komisji Europejskiej. Uczelnia tworzy kierunki wspólnie z pracodawcami i dostosowuje system kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Pomaga studentom rozpocząć karierę zawodową w międzynarodowym środowisku. Uczelnia oferuje również studia z brytyjskim dyplomem Coventry University.
Więcej informacji na www.lazarski.pl.