Grupa hiszpańska klasy lingwistycznej 2fg współpracowała od listopada 2020 r. do czerwca 2021 ze szkołami z Portugalii, Włoch i Hiszpanii w ramach projektu eTwinning „Colores de Hispanidad”. Prace uczniów dotyczyły portali społecznościowych i influencerów w krajach hiszpańskojęzycznych. Zabawiliśmy się również w booktuberów, prezentując dorobek hiszpańskich autorów.

Celem projektu było:

– pogłębianie i rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka hiszpańskiego, zwłaszcza na poziomie interakcji ustnej i pisemnej;

– docenianie nauki innych języków jako środka komunikacji między uczniami z różnych krajów, uświadomienie sobie jej znaczenia i przydatności w życiu codziennym;

– poznanie kultury krajów innych niż ich własne;

– przyswoić sobie pojęcia takie jak „Netykieta” i stać się bardziej biegłym w ICT;

– nawiązać kontakty z uczniami w tym samym wieku z innych krajów, umacniając w ten sposób wartości takie jak współpraca i wzajemna pomoc.

Narzędzia cyfrowe, z których korzystaliśmy to:

● Do komunikacji: eTwinning live (spotkania online – Adobe Connect), Twinspace, twinspace chat; osobisty / oficjalny e-mail, portale społecznościowe, Whatsapp, Telegram, Zoom;

● Do wspólnej pracy nad zadaniami: Padlet, Google Slides, Google Docs; Google Maps; Canva, Genial.ly, Quizizz;

● Do oceny – Quizizz; Google Forms;

● Do rozpowszechniania – Genial.ly, sieci społecznościowe.

Szkoły biorące udział:  https://padlet.com/silviamfassuncao/hispanidad

Tutaj znajdziemy rezultat nazej współpracy: https://view.genial.ly/60abb7266152820dd44f25de/horizontal-infographic-maps-colores-de-hispanidad

  Opiekunem szkolnym projektu był pan Grzegorz Borucki.