Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości to ogólnopolski program praktyk pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w którym nasza szkoła bierze udział. Program ten daje młodzieży możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, zapoznania się w praktyce z jego specyfiką oraz pozyskania informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania. Młodzież ma możliwość zauważenia i zrozumienia związku między wykształceniem a karierą zawodową oraz przekonania się o znaczeniu relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy.
Koordynatorem projektu jest pani Anna Romańczuk.