Ogłoszenia dot. matur 2017/2018

WYNIKI MATUR

3 lipca 2018r. o godz. 12.00
zapraszamy wychowawców

MATURA POPRAWKOWA

21 sierpnia 2018r. o godz. 9.00 (część pisemna)
21-22 sierpnia 2018r. o godz. 9.00 (część ustna)