Klasy po gimnazjum

Klasy pierwsze na podbudowie gimnazjum:


1Ag – turystyczna
 

 

rozszerzenia : geografia, wos, język angielski

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia lub wos (decyduje wyższa ocena z przedmiotu), j. angielski

 


1Bg – ekonomiczna
 

 

rozszerzenia : matematyka, geografia, język angielski

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, j. angielski

 


1Cg – przyrodnicza

 

rozszerzenia : biologia, chemia, język angielski

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, biologia, chemia

 


1Dg – humanistyczna
 

 

rozszerzenia : język polski, historia, wos

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, wos

 


1Eg – medialna

 

rozszerzenia : język polski, historia, język angielski

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, j. angielski

 


1Fg – lingwistyczna 

 

rozszerzenia : język angielski / język niemiecki / język hiszpański * / geografia ( *język do wyboru)

 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, j. angielski, geografia lub drugi j.obcy (decyduje wyższa ocena z przedmiotu)